logo logo 2  

 

Kde nás najdete?

Domů - info Akce školy Omluvenky Organizace školního roku Informace o studiu Pracovišti Kolovraty Historie Galerie fotografií Dokumenty Obory Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Kontakt Internetové odkazy

bullet

 

Akademie umĕní a kultury pro seniory hlavního mĕsta Prahy


bullet HUDEBNÍ NAUKA PRO STUDENTY AKADEMIE - V PAVILONU B, VE TŘÍDĚ HUDEBNÍ NAUKY

Z důvodu nemoci p. uč. Veřtátové 13. a 14. 12. výuka hudební nauky odpadá


bullet Výuka v kalendářních týdnech prvního pololetí roku 2019 (2. semestr):


Výuka bude probíhat v těchto kalendářních týdnech: 2., 4., 6., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23.

Změny ve výuce:

* Ve druhém kalendářním týdnu je v úterý 8.1. 2019 dopoledne školní akce, výuka přesunuta na úterý 15.1. 2019.

* V sedmnáctém kalendářním týdnu je Velikonoční pondělí, výuka přesunuta z pondělí 22.4. 2019 na pondělí 29.4. 2019.

* V devatenáctém kalendářním týdnu je ve středu 8.5. 2019 státní svátek, výuka přesunuta na středu 15.5. 2019.

* Ve dvacátém třetím kalendářním týdnu je v úterý 4.6. 2019 dopoledne školní akce, výuka přesunuta na úterý 11.6. 2019.


bullet


bullet PRAVIDLA PRO FUNGOVÁNÍ AKADEMIE UMĔNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP


bullet STUDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE UMĔNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP


bullet

Unikátní projekt základních umĕleckých škol „Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP“

Letos v říjnu opĕt na Základní umĕlecké škole, Praha 10, Bajkalská 11 startuje projekt, díky kterému se mohou vzdĕlávat senioři, kteří mají chuť a čas se aktivnĕ vĕnovat umĕlecké činnosti na neprofesionální úrovni. Senioři se budou moci vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.

Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.

Vzdĕlávání bude probíhat v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.

Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.

Projekt zaštítila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a školství, která k projektu uvedla: „Jedná se o unikátní projekt, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby“.

Mgr. Jiří Šesták ředitel ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11


bullet Akademie HMP - brožura