Kde nás najdete?

Domů - info Akce školy Omluvenky Rozvrhy Organizace školního roku Informace o studiu Pracoviště Kolovraty Historie Galerie fotografií Dokumenty Obory Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Kontakt Internetové odkazy Volná místa Školní orchestry

 

Historie školy

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 zahájila vyučování 1. října 1960. Škola měla jen hudební obor a vyučovalo se hře na housle, klavír, akordeon a trubku. Učitelský sbor byl sedmičlenný a zapsáno bylo 267 žáků.

V roce 1962 bylo otevřeno oddělení výtvarné a taneční, učitelský sbor byl již desetičlenný a školu navštěvovalo 325 žáků. 

Teprve v roce 1964 bylo založeno oddělení literárně dramatické a škola měla všechny obory. V tomto roce vyučovalo ve škole 16 učitelů a počet žáků vzrostl na 544. 

V roce 1965 škola nebývale vzrostla, kdy 23  učitelů vyučovalo 710 žáků. V následujících letech se škola dále rozrůstala. Po dvaceti letech stoupl počet žáků na 800.

Po r. 1989 nastal nový rozvoj školy. Byly uskutečněny zahraniční zájezdy do SRN, Holandska, Dánska a Francie. Počet žáků se pohyboval kolem 1000.

V roce 1992 byla otevřeno odloučené pracoviště v Praze 10 – Kolovratech, kde se vyučuje klavír, flétna, kytara, housle a hudební nauka.

Po roce 2000, kdy převzalo roli zřizovatele Hlavní město Praha, došlo k mohutné rekonstrukci celé školy. Byly dobudovány a zatepleny pavilony v zahradě, postaveny nové cesty, zrekonstruována Hlavní budova a pořízeno nové vybavení učeben. V současné době čeká školu další etapa rekonstrukce – dostavění (zvětšení) sálu a zkušebny.

V této době se ustálil počet žáků okolo 850.

Za dobu existence školy absolvovaly studium tisíce žáků a mnoho z nich se umění věnuje profesionálně. Např. Lenka Filipová ( kytaristka, písničkářka ), Jan Hasenörl ( trumpetista, sólista mnoha orchestrů ), Václav Slivanský ( flétnista, člen orchestru Státní opery a komorní hráč ), Žofie Vokálková ( flétnistka, sólistka mnoha orchestrů ), Petr Weber ( hudební kritik ) a jiní.