Aktuality - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah


                     Vážení rodiče,

         ode dne 25.5. 2020
  • budou prezenčně vyučovány všechny předměty individuální výuky hudebního oboru.
  • pravidelné prezenční vyučování bude zahájeno také ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru.
  • distančním způsobem budou vyučovány všechny skupinové hudební předměty (sbory, všechny soubory, HN a hudební prvouka).

Každý žák musí předložit:

Odloučené pracoviště Kolovraty bude otevřeno 25.5. 2020
Z důvodu nynější rekonstrukce budovy bude výuka probíhat v náhradních
prostorech v ZŠ a v Infocentru.
Žáci budou kontaktováni svými pedagogy.Přijímací řízení pro školní rok 2020/20201

ZUŠ Bajkalská 8. až 11. června 2020
Odloučené pracoviště Kolovraty 12. června 2020
Rezervační systém bude zpřístupněn 25.5. 2020
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

AKTUALITY
Připravuje žáky na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Škola je zapojena do projektu základních umĕleckých škol:
zahrada školy


Návrat na obsah