Aktuality - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
- talentové zkoušky pro jednotlivé předměty proběhnou v různé dny v týdnu od 31.5. do 4.6.2021
Přihlášky ke studiu i rezervace času vykonání talentové zkoušky se podávají pouze elektronicky.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26. května 2021 24:00 hodin.

__________________________________________________________________________________________


Přihlášení je možné v období 7.5. 2021 - 21.6. 2021
___________________________________________________________________________________________


Rádi bychom Vás seznámili s prací našich pedagogů a žáků v době distanční výuky.
Jednotlivé práce jsou umístněné na záložce


___________________________________________________________________________________________________________

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

Připravuje žáky na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Škola je zapojena do projektu základních umĕleckých škol:
zahrada školy


Návrat na obsah