Aktuality - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah


Vážení rodiče,

 jak pravděpodobně již víte, vláda ČR v minulém týdnu svým opatřením rozhodla, že vzhledem k současnému vývoji počtu nakažených (COVID-19) bude od středy 25. 11. 2020 výuka v základních uměleckých školách probíhat nadále distančně, avšak bude umožněna prezenční výuka „jeden na jednoho“, tedy jeden učitel s jedním žákem.  


Všichni se určitě těšíme na možnost obnovení alespoň částečné prezenční výuky, protože osobní kontakt s dětmi není při uměleckém vzdělávání ničím nahraditelný. Dovolte, abych vás ale zároveň informoval, že u některých oborů a předmětů (zpěv, hra na dechové nástroje), zůstává přenos nákazy nadále více rizikový, na což MŠMT ČR již v předcházejícím období upozorňovalo.

Proto vám nabízíme možnost, abyste se sami mohli rozhodnout, po konzultaci s vyučujícím pedagogem, zda v současné době využijete možnost prezenční výuky i v těchto předmětech a oborech se zvýšeným rizikem nebo bude dítě nadále pokračovat v dosavadní distanční podobě vzdělávání. Za tímto účelem vás budou učitelé v následujících dnech osobně kontaktovat.

 

V následujícím období zůstává distanční výuka v hromadných předmětech (nauky, prvouky, sbory, komorní hry, literárně dramatický obor, výtvarný obor).

Bude však povolena po vzájemné domluvě konzultace s pedagogem („jeden na jednoho“) v prostorách ZUŠ.

Taneční obor bude nadále vyučován distančně.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jiří Šesták, ředitel školy

 
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

Připravuje žáky na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Škola je zapojena do projektu základních umĕleckých škol:
zahrada školy


Návrat na obsah