Aktuality - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah

Vážení rodiče,

v týdnu od 12.4. se budeme připravovat na možnost prezenční výuky „jeden na jednoho“ v hudebním oboru a na případné individuální konzultace.

Vyučující vás budou v tomto týdnu kontaktovat ohledně Vaší situace, podmínek prezenčního vzdělávání i organizačních možností školy.

 

Od 19.4. bude v naší škole možná prezenční výuka „jeden na jednoho“ v hudebním oboru, případně individuální konzultace.

 

Základním východiskem je možnost volby žáků (zákonných zástupců), zdali se budou vyučovat prezenčně nebo distančně. Stejně jako při minulém rozvolnění tedy půjde o možnost, nikoliv o automatickou výuku všech žáků individuální výuky ve škole.

 

Pro výuku 1+1 není nutné testovat žáky. Je však nutné testovat učitele, v případě individuální výuky 1x týdně. V tuto chvíli hl. m. Praha nebude zajišťovat testy pro učitele ZUŠ. Pořizujeme je tedy po vlastní ose z vlastních zdrojů školy.

 

Všichni žáci nosí roušky vždy a všude – s výjimkou vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení roušky (zpěv nebo hra na dechové nástroje).

 

Všichni učitelé i další zaměstnanci školy nosí respirátory vždy a všude. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné respirátor (u pedagoga) výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od žáka.

V zájmu prevence šíření nákazy je vstup třetích osob (doprovodu) do školy možný pouze v nezbytně nutných případech.

 

Hromadná výuka (Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Sborový zpěv, Souborová hra, Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně dramatický obor) bude prozatím (dle rozhodnutí vlády) probíhat distančně.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jiří Šesták, ředitel školy

Rádi bychom Vás seznámili s prací našich pedagogů a žáků v době distanční výuky.
Jednotlivé práce jsou umístněné na záložce


Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

Připravuje žáky na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Škola je zapojena do projektu základních umĕleckých škol:
zahrada školy


Návrat na obsah