Kde nás najdete?

Domů - info Akce školy Omluvenky Rozvrhy Organizace školního roku Informace o studiu Pracoviště Kolovraty Historie Galerie fotografií Dokumenty Obory Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Kontakt Internetové odkazy Volná místa Školní orchestry

 

Obory

Hudební obor

Žáci hudebního oboru se věnují nejen individuální hře, ale  zapojují se do hudebních souborů (smyčcový soubor Tutti Fiori, žesťový soubor, jazzový soubor, a další komorní ansámbly).

Žáci po celý rok vystupují na mnoha koncertech (adventní koncerty, vernisáže, koncerty pro děti z mateřských škol, pro postižené děti, koncerty pro sociální ústavy, koncerty pro Úřad m.č. Prahy 10 a jiné).

Hudební obor vychovává ze svých žáků hudebně vzdělané posluchače, zdatně vyškolené muzikanty-amatéry, ale především kultivované osobnosti. více zde...


Výtvarný obor

Cílem výtvarného oboru je  rozvíjet přirozenou tvořivou aktivitu dětí. Vyučování zahrnuje tyto předměty - kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, modelování – keramika.

Učitelé volí k věku dětí takové výtvarné podněty k práci, které pomáhají stimulovat objevné prožívání světa a tvořivou reakci. Obsah učební látky je díky projektovému vyučování rozvíjen tak, aby výuka byla pro žáky zajímavá a podnětná pro rozvoj jejich výtvarného cítění a myšlení. V závěru každého školního roku je uspořádána tématická výstava z prací žáků. více zde...


Taneční obor

Taneční obor je vyučován ve dvou třídách – se zaměřením na folklorní tanec a na tanec moderní – výrazový

Taneční projev přináší dětem radost, rozvíjí jejich pohybové předpoklady a muzikálnost, podporuje jejich prostorové cítění a pěstuje v nich kreativní schopnost uvědoměle ovládat své pohyby. 

Při tanečním oboru působí instrumentální soubor Prstýnek, který taneční vystoupení doprovází.  Výsledky své práce žáci předvádějí na nejrůznějších vystoupeních a v závěru školního roku v „Divadle U Hasičů“. více zde...


Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor nabízí žákům širokou škálu činností: přednes, dramatická hra, práce s loutkami, základy tvorby, práce v divadelním souboru .

Děti se tvořivě zapojují do hry a současně získávají sebedůvěru. Každý má možnost zlepšit své vyjadřování i znalosti o herecké profesi.

Svoji práci ukazují při vystoupeních pro děti z mateřských i základních škol, při koncertech školy (konferování) a v závěru školního roku s programem v „Divadle U Hasičů“. více zde...