Pedagogičtí pracovníci - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Hudební obor:

Klavír:
Znamenáčková Simona Mgr.
Dvořáková Barbora
Blažková Marie MgA.
Englerová Božena MgA.
Šohajová Melanie DiS.
Vasilčenko Michaela Mgr.
Mezulianíková Marcela
Svárovská Věra
Janštová Kamila
Poláčková Zdeňka Bc.
Varhany:
Janšta Jakub MgA.
Elektrické klávesy:
Mezulianíková Marcela
Skladba:
Bartošík MgA. PhD.
Akordeon:
Baštýř Josef
Housle:
Franců Eva LRSM
Marek Jan
Petrů Eva, Mgr.
Roubíčková-Franců Pavla MgA.
Violoncello:
Houdek Petr, Mgr.
Velická Helena Mgr.
Kytara:
Petržela Aleš
Zicháček Jiří Dis.
Havlíček Jiří DiS.
Kudelásek Filip BcA.
Zakharov Pavel Mgr.
El.kytara:
Petržela Aleš
Zakharov Pavel Mgr.
Baskytara:
Neruda Jan DiS.

Výtvarný obor:
Maštálková Anna Mgr.
Stroblová Kateřina Mgr.
Kafková Blanka Mgr.

Taneční obor:
Rajdlová Štěpánka BcA.
Buřvalová Pravoslava, Mgr.

Literárni dramatický obor:
Zýka Josef
Sólový zpĕv:
Durczaková Jana
Kindlmanová Alžběta DiS.
Tichá Alena Mgr.
Sborový zpĕv:
Velická Helena Mgr.
Klavírní korepetice:
Blažková Marie MgA.
Janštová Kamila
Englerová Božena MgA.
Tokmakov Vsevolod DiS.
Mezulianíková Marcela
Poláčková Zdeňka Bc.
Flétna:
Veřtátová Monika
Bernášková Martina Mgr.
Šubrová Barbora BcA.
Hora Richard DiS.
Šesták Jiří Mgr.
Matoušková Iva
Holečková Helena Mgr.
Petr Vladimír
Šteflová Karolína DiS.
Hoboj:
Šesták Jiří, Mgr.
Klarinet:
Šporcl Michael Dis.
Debřička Martin BcA.
Saxofon:
Šporcl Michael Dis.
Debřička Martin BcA.
Trubka:
Hora Richard DiS.
Pozoun:
Šteflová Karolína DiS.
Bicí nástroje:
Stivín Jiří MgA.
Nasková Lenka
Hudební nauka a PHV:
Burdová Romana PhDr.
Veřtátová Monika
Janštová Kamila
Šohajová Melanie BcA.

Návrat na obsah