Pedagogičtí pracovníci - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Hudební obor:

Klavír:
Martynova Alina Mgr.
Dvořáková Barbora
Ptáčková Veronika Mgr.
Englerová Božena MgA.
Navrátilová KateřinaDiS.
Soleva Christina Mgr.
Mezulianíková Marcela
Svárovská Věra
Janštová Kamila
Varhany:
Janšta Jakub MgA.
Elektrické klávesy:
Baštýř Josef
Bartošík MgA. PhD.
Mezulianíková Marcela
Skladba:
Bartošík MgA. PhD.
Akordeon:
Baštýř Josef
Housle:
Franců Eva LRSM
Marek Jan
Petrů Eva, Mgr.
Ptáčková Marta Dis.
Violoncello:
Houdek Petr, Mgr.
Velická Helena Mgr.
Kytara:
Petržela Aleš
Zicháček Jiří Dis.
Havlíček Jiří DiS.
Šešín Petr Mgr.
Zakharov Pavel Mgr.
El.kytara:
Petržela Aleš
Zakharov Pavel Mgr.
Baskytara:
Leždík Marek

Výtvarný obor:
Maštálková Anna Mgr.
Brázdilová Petra MgA.

Taneční obor:
Krajská Martina
Buřvalová Pravoslava, Mgr.

Literárni dramatický obor:
Zýka Josef
Sólový zpĕv:
Durczaková Jana
Kroftová Daniela
Tichá Alena Mgr.
Sborový zpĕv:
Tichá Alena Mgr.
Velická Helena Mgr.
Klavírní korepetice:
Ptáčková Veronika Mgr.
Janštová Kamila
Englerová Božena MgA.
Martynova Alina Mgr.
Mezulianíková Marcela
Flétna:
Veřtátová Monika
Bernášková Martina Mgr.
Šteflová Karolína DiS.
Hora Richard DiS.
Šesták Jiří Mgr.
Matoušková Iva
Hubená Helena Mgr.
Petr Vladimír
Veřtátová Minika
Hoboj:
Šesták Jiří, Mgr.
Klarinet:
Šporcl Michael Dis.
Buble Marek Dis.
Saxofon:
Šporcl Michael Dis.
Buble Marek Dis.
Trubka:
Hora Richard DiS.
Pozoun:
Šteflová Karolína DiS.
Bicí nástroje:
Stivín Jiří
Jína Antonín
Hudební nauka a PHV:
Burdová Romana PhDr.
Veřtátová Monika
Janštová Kamila
Velická Helena Mgr.

Návrat na obsah