logo logo 2  

 

Kde nás najdete?

Domů - info Akce školy Omluvenky Rozvrhy Organizace školního roku Informace o studiu Pracoviště Kolovraty Historie Galerie fotografií Dokumenty Obory Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Kontakt Internetové odkazy Volná místa Školní orchestry

 

Počítadlo přístupů

Výtvarný obor

foto

Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od 1. třídy ZŠ do 18ti let.

Výuka probíhá ve věkově vyrovnaných skupinách 10-12 dětí jednou týdně v tříhodinové lekci. První část odpoledne od 14. 00 do 16.15 hodin je vyhrazena mladším dětem, zpravidla do 5. třídy ZŠ. V době od 16.30 do 18:45 hodin se scházejí starší žáci.

Každým rokem v září otevíráme přípravnou třídu pro žáky z  1.tříd ZŠ s cílem rozvíjet jejich přirozenou tvořivou aktivitu.Děti s předpokladem trvalejšího zájmu pokračují na prvním stupni, který má sedm ročníků. Druhý stupeň základního studia pro studenty ve věku 16 – 18 let je tříletý.

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání jednoduché talentové zkoušky, jejíž součástí je také prezentace domácích prací. Do ročníků 1. a 2. stupně přijímáme jednotlivce na doplnění počtu žáků ve skupinách.

V předmětech   plošná tvorba,  prostorová tvorba,  objektová a akční tvorba a výtvarná kultura se žáci seznamují se základy kresby, malby, grafiky, modelování a keramiky. Poznávají rozličné výtvarné materiály a postupy jejich zpracování. Učitelé volí s ohledem k věku a dispozicím dětí takové výtvarné a myšlenkové podněty, které pomáhají stimulovat objevné prožívání světa a tvořivou reakci. Během studia výtvarného oboru získávají žáci kvalitní odborné základy; nejschopnější se v intenzivní výuce od 6. ročníku 1. stupně a od 2. ročníku 2. stupně VO  ZUŠ připravují na další umělecké studium na středních nebo vysokých školách.

Obsah učební látky je v projektovém vyučování koncipován a rozvíjen tak, aby  byla výuka pro žáky po celá léta dostatečně zajímavá, podnětná pro rozvoj jejich výtvarného cítění a myšlení, pro osvojování výtvarné řeči i pro rozšiřování jejich obzorů a stupnice etických hodnot.

Vždy na konci školního roku pořádáme  v pavilonu A naší školy výstavy žákovských prací, které zaujmou návštěvníky  obsahovou i instalační nápaditostí a originalitou.

Vyučující VO jsou  i fakultními učiteli Ped. FUK pro průběžnou praxi výtvarné výchovy.