Přijímací řízení do ZUŠ Bajkalská pro rok 2023/2024


Přijímací řízení (talentové zkoušky) pro jednotlivé předměty a obory se uskuteční v různé dny v týdnu od 9. do 12. května 2023


Přihlášky ke studiu i rezervace času vykonání talentové zkoušky se přijímají pouze elektronicky.


Přihlášky ke studiu i rezervaci času vykonání talentové zkoušky je možné vyplnit on-line na stránkách školy od 21. dubna 2023.


Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. května 2023 ve 24:00 hodin.


Sledujte prosím stránky školy: http://zus-bajkalska.cz


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

© 2018 – 23, Skladatelské oddělení ZUŠ Bajkalská