Vedení školy

za vybavení skladatelského oddělení


Lence Matouškové

za jazykovou korekturu autorských komentářů


Interpretům

za profesionální provedení koncertů skladatelského oddělení

Anně Brožíkové (housle)

Aleně Bartošíkové (flétna)

Zdeňce Košnarové (klavír)

Evě Petrů (housle)

Daniele Roubíčkové (lesní roh)

Balázsi Adorjánovi (violoncello)

Vladislavu Borovkovi (hoboj)

Kamilu Doležalovi (klarinet)

Štěpánu Honovi (bicí nástroje)

Josefu Kokšovi (baryton)

Miroslavu Noskovi (kytara)

Ondřeji Štochlovi (viola)


© 2018 – 23, Skladatelské oddělení ZUŠ Bajkalská