Akademie HMP - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vážené studentky, vážení studenti Akademie HMP.Škola je uzavřena a výuka bude probíhat

distančním způsobem v kalendářních týdnech

prvního pololetí roku 2021 (6. semestr):

 

1., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24.

 

   Změny ve výuce:

·      Ve čtvrtém kalendářním týdnu jsou v pátek 29.1. 2021 pololetní prázdniny, proto bude

       výuka přesunuta na pátek 5.2. 2021.S pozdravem
Mgr. Jiří Šesták
ředitel školy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam ZUŠ, které ve studijním roce 2020/2021 otevírají nový tříletý studijní cyklus
 


ZUŠ Štítného, Praha 3
ZUŠ Vadima Petrova, Praha 4
ZUŠ Ratibořická, Praha 9
ZUŠ U Prosecké školy, Praha 9
ZUŠ Hostivař, Praha 10


Projekt Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
 
 
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP je unikátní projekt základních umĕleckých škol, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby.
 
Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.
 
Senioři se mohou vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.
 
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.
 
Vzdĕlávání probíhá v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.
 
Výuka trvá 6 semestrů (3 roky výuky) a přijímání nových studentů je možné až po ukončení tohoto období. Příští studijní období nastane v říjnu školního roku 2021/2022.
 
 
 
Mgr. Jiří Šesták ředitel ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11
Návrat na obsah