Akademie HMP - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah

Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HUDEBNÍ SEMINÁŘ

3. + 24. listopadu + 8. prosince (čtvrtky) 10:00 - 11:30

(učebna hudební nauky - pavilon B)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výuka ve 2. pololetí roku 2022 bude probíhat v kalendářních  týdnech


40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50


Koncert Akademie se uskuteční 16.12.2022 od 17:00 v sále školy


--------------------------------------------------------------------------------------------


Výuka v 1. pololetí roku 2023 bude probíhat v kalendářních  týdnech


2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24


Změna výuky - z organizačních důvodů se výuka přesouvá z 10.1.2023 na 17.1.2023

Změna výuky - z důvodu státního svátku 1.5.2023 výuka odpadá

Koncert Akademie se uskuteční 18.6.2023 od 17:00 v sále školy


S pozdravem


Mgr. Jiří Šesták
ředitel školy


Práce studentů v době distanční výuky:

Projekt Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
 
 
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP je unikátní projekt základních umĕleckých škol, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby.
 
Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.
 
Senioři se mohou vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.
 
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.
 
Vzdĕlávání probíhá v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.
 
Výuka trvá 6 semestrů (3 roky výuky) a přijímání nových studentů je možné až po ukončení tohoto období. Příští studijní období nastane v říjnu školního roku 2021/2022.
 
 
 
Mgr. Jiří Šesták ředitel ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11
Návrat na obsah