Akadenie HMP - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP


Z důvodu epidemiologické situace v ČR je výuka Akademie do odvolání pozastavena.
Sledujte stránky školy.

 


Výuka v kalendářních týdnech prvního pololetí roku 2020 (4. semestr):


Výuka bude probíhat v těchto kalendářních týdnech:  2., 4., 6., 7., 8., 10., 12., 14., 17., 19., 21., 23.


Hudební nauka bude 26. + 27. března 2020 v čase 10:00 - 11:30


Změny ve výuce:

·    V druhém kalendářním týdnu je v úterý 7.1. 2020 dopoledne školní akce, proto bude výuka přesunuta na úterý 14.1. 2020.

V devatenáctém kalendářním týdnu je v pátek 8.5. 2020 státní svátek, proto bude výukapřesunuta na pátek 15.5. 2020.

Seznam ZUŠ, které ve studijním roce 2020/2021 otevírají nový tříletý studijní cyklus
 


ZUŠ Štítného, Praha 3
ZUŠ Vadima Petrova, Praha 4
ZUŠ Ratibořická, Praha 9
ZUŠ U Prosecké školy, Praha 9
ZUŠ Hostivař, Praha 10


Projekt Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
 
 
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP je unikátní projekt základních umĕleckých škol, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby.
 
Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.
 
Senioři se mohou vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.
 
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.
 
Vzdĕlávání probíhá v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.
 
Výuka trvá 6 semestrů (3 roky výuky) a přijímání nových studentů je možné až po ukončení tohoto období. Příští studijní období nastane v říjnu školního roku 2021/2022.
 
 
 
Mgr. Jiří Šesták ředitel ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11
Návrat na obsah