Akadenie HMP - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMPHUDEBNÍ NAUKA PRO STUDENTY AKADEMIE  - V PAVILONU B, VE TŘÍDĚ HUDEBNÍ NAUKY

Termíny hudební nauky : 16. + 17. května 2019  (10:00 - 11:30)

   
 

  Výuka v kalendářních týdnech prvního pololetí roku 2019 (2. semestr):


Výuka bude probíhat v těchto kalendářních týdnech:   2., 4., 6., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23.

 

Změny ve výuce:

 

* V sedmnáctém kalendářním týdnu je Velikonoční pondělí, výuka přesunuta z pondělí 22.4. 2019 na pondělí 29.4. 2019.

 

* V devatenáctém kalendářním týdnu je ve středu 8.5. 2019 státní svátek, výuka přesunuta na středu 15.5. 2019.

 

* Ve dvacátém třetím kalendářním týdnu je v úterý 4.6. 2019 dopoledne školní akce, výuka přesunuta na úterý 11.6. 2019.Seznam ZUŠ, které ve studijním roce 2019/2020 otevírají nový tříletý studijní cyklus

ZUŠ Biskupská, Praha 1
ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6
ZUŠ Šimáčkova, Praha 8
ZUŠ Učňovská, Praha 9


Projekt Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
 
 
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP je unikátní projekt základních umĕleckých škol, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby.
 
Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.
 
Senioři se mohou vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.
 
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.
 
Vzdĕlávání probíhá v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.
 
Výuka trvá 6 semestrů (3 roky výuky) a přijímání nových studentů je možné až po ukončení tohoto období. Příští studijní období nastane v říjnu školního roku 2021/2022.
 
 
 
Mgr. Jiří Šesták ředitel ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11
Návrat na obsah