Historie - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 zahájila vyučování 1. října 1960. Škola měla jen hudební obor a vyučovalo se hře na housle, klavír, akordeon a trubku. Učitelský sbor byl sedmičlenný a zapsáno bylo 267 žáků.

V roce 1962 bylo otevřeno oddělení výtvarné a taneční, učitelský sbor byl již desetičlenný a školu navštěvovalo 325 žáků.

Teprve v roce 1964 bylo založeno oddělení literárně dramatické a škola měla všechny obory. V tomto roce vyučovalo ve škole 16 učitelů a počet žáků vzrostl na 544.

V roce 1965 škola nebývale vzrostla, kdy 23  učitelů vyučovalo 710 žáků. V následujících letech se škola dále rozrůstala. Po dvaceti letech stoupl počet žáků na 800.

Po r. 1989 nastal nový rozvoj školy. Byly uskutečněny zahraniční zájezdy do SRN, Holandska, Dánska a Francie. Počet žáků se pohyboval kolem 1000.

V roce 1992 byla otevřeno odloučené pracoviště v Praze 10 – Kolovratech, kde se vyučuje klavír, flétna, kytara, housle a hudební nauka.

Po roce 2000, kdy převzalo roli zřizovatele Hlavní město Praha, došlo k mohutné rekonstrukci celé školy. Byly dobudovány a zatepleny pavilony v zahradě, postaveny nové cesty, zrekonstruována Hlavní budova a pořízeno nové vybavení učeben. V současné době čeká školu další etapa rekonstrukce – dostavění (zvětšení) sálu a zkušebny.

V této době se ustálil počet žáků okolo 850.

Za dobu existence školy absolvovaly studium tisíce žáků a mnoho z nich se umění věnuje profesionálně. Např. Lenka Filipová ( kytaristka, písničkářka ), Jan Hasenörl ( trumpetista, sólista mnoha orchestrů ), Václav Slivanský ( flétnista, člen orchestru Státní opery a komorní hráč ), Žofie Vokálková ( flétnistka, sólistka mnoha orchestrů ), Petr Weber ( hudební kritik ) a jiní.
Návrat na obsah