Povinné údaje - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
1. Název
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
2. Důvod a způsob založení
Poskytování základního uměleckého vzdělávání
  
Zřizovací listina – Hlavní město Praha
3. Organizační struktura
Ředitel školy  
 
Zástupkyně ředitele
 
Ekonomka
 
Pedagogičtí pracovníci
 
Provozní zaměstnanci
4. Kontaktní spojení
Sídlo: Bajkalská 11, 100 00 Praha 10
  
Úřední hodiny: Po    - Pá   14:00 - 16:00
  
Telefon: 267 311 898
  
e-mail: 267311898@seznam.cz
  
5. Případné platby
291316389/0800
6. IČ
70098506
7. DIČ
---
8. Dokumenty
Školní vzdělávací program ZUŠ Bajkalská
 
Rozpočet 2015  17 737 300,-
 
Rozpočet 2016  19 135 000,-
 
Rozpočet 2017  18 041 466,-
 
Rozpočet 2018  19 600 072,-
 
Rozpočet 2019  (prozatímní) 19 975 000,-
9. Žádosti o informace
Na základě žádosti zaslané na adresu:
  
a)      Základní umělecká škola, Praha 10,   Bajkalská 11
  
b)      267311898@seznam.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání
Zaslané na adresu:
  
a)      Základní umělecká škola, Praha 10,   Bajkalská 11
  
b)      267311898@seznam.cz
11. Opravné prostředky
Na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení
12. Formuláře
Přihláška do ZUŠ
  
Žádost o   ukončení vzdělávání
  
Žádost o individuální výuku HN
13. Popisy postupů
Lhůta pro vyřízení námětů, žádostí, stížností i dalších podání:
 
Bez zbytečného odkladu, maximálně 30 dní
14. Předpisy
Školský zákon
 
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím
 
Školní řád ZUŠ Bajkalská
15. Úhrady za poskytování informací
V případě tisku 2,- Kč / A4
V ostatních případech zdarma
16. Licenční smlouvy
--------
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet podaných žádostí o informace v roce 2014: 0
 
Počet podaných žádostí o informace v roce 2015: 0
 
Počet podaných žádostí o informace v roce 2016: 0
 
Počet podaných žádostí o informace v roce 2017: 0
 
Počet podaných žádostí o informace v roce 2018: 0


Návrat na obsah