Hudební obor - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Hudební obor

Do hudebního oboru jsou přijímány děti od 5 let a mnohé z nich absolvují na naší škole nejen 1. a 2. stupeň základního studia, ale pokračují dále v odborném hudebním vzdělávání v návazném studiu pro dospělé.

Smyslem hudebního oboru je poskytnout žákům základy pro aktivní provozování hudby, prohlubovat a rozšiřovat jejich hudební znalosti a dovednosti a prostřednictvím pěstování hudby kultivovat jejich osobnost.

U těch nejmenších dětí rozvíjí přípravná hudební výchova (v předmětech Předškolní přípravka a Hudební prvouka) hravou formou elementární smysl pro rytmus, intonaci a hudebně pohybové cítění - vše na základě Orffovy metody. Prostřednictvím všestranných aktivit a tvořivých dětských hudebních her se u dětí prohlubuje jejich fantazie, představivost, kreativita a hudební vnímavost

Od šesti let si mohou žáci zvolit některý z těchto předmětů: klavír, keyboard, housle, violoncello, flétna, akordeon, sborový zpěv, sólový zpěv. Starším žákům se nabízejí další možnosti - klarinet, saxofon, hoboj, trubka, trombon, lesní roh, tuba, kytara, baskytara, elektrická kytara, bicí nástroje, melodické bicí nástroje, varhany, skladba.
Žáci hudebního oboru se věnují nejen individuální hře na nástroj či zpěvu, ale od počátku studia navštěvují výuku hudební nauky.
Již od nižších ročníků se mnoho žáků zapojuje do menších či větších hudebních souborů :
komorní pěvecké sbory (KOSÁČCI, KOSÁCI, FonsaTon), smyčcové soubory ( ARCHI DOLCEZZI, orchestr BAJKAL), žesťový soubor, big band, kytarový soubor, saxofonové kvarteto, flétnový soubor, dechový soubor, akordeonový soubor.

Mnozí žáci hudebního oboru vystupují na školních a veřejných akcích, kterými se škola obrací na okolní publikum. Ať už jde o pravidelné žákovské koncerty v sále školy, nebo výchovné koncerty pro děti z okolních mateřských škol, koncerty pro postižené děti ze stacionářů a koncerty pro Úřad m. č. Prahy 10. Veřejné koncerty škola pořádá v sále
B. Martinů na HAMU, v sále Pražské konzervatoře, ve zpěváckém spolku Hlahol, v obřadní síni Vršovického zámečku, v kostele Československé církve husitské. Žáci z pobočky v Kolovratech vystupují na koncertech v sále U Boudů, v Infocentru, v kostele sv. Ondřeje.

Hudební obor vychovává ze svých žáků hudebně vzdělané posluchače, zdatně vyškolené muzikanty-amatéry, ale především kultivované osobnosti. Někteří z nejtalentovanějších žáků mohou pokračovat v hudebním odborném studiu na hudebním gymnáziu, konzervatořích, či pedagogických fakultách.
Návrat na obsah