LDO - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR   informace o průběhu přijímacích talentových zkoušek

Od 6 let žáci rozvíjejí svou fantazii a výrazové schopnosti prostřednictvím dramatické hry, při práci s loutkou a zapojením do kolektivní práce v divadelním souboru.

Průběh přijímacích talentových zkoušek

  • V rámci zkoušky přednese dítě báseň (kratší, dětskou).
  • U dětí je zjišťována komunikativnost, fantazie, představivost.
  • Drobná výslovnostní vada není překážkou přijetí, pokud o ní rodiče ví a řeší ji s logopedem.
  • Přijímáme děti od 6 let (od 1. třídy ZŠ).

Přihláška On-lineNávrat na obsah