Pracoviště Kolovraty - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Odloučené pracovištĕ Kolovraty je umístĕno ve vile na adrese K poště 320. Žákum zde nabízíme výuku hry na klavír, housle, zobcovou a příčnou flétnu, kytaru, sólový zpĕv, pozoun, trubka, klarinet, saxofon.

V budovĕ probíhá výuka hudebních nauk pro žáky 1. až 5. rořníku.

Každoročnĕ škola pooádá veřejné koncerty žáku ve společenském sále "U Boudu".
Domluva rozvrhů ve školním roce 2022/2023

Přehled pedagogů Kolovraty
Klavír:
Janštová Kamila
Englerová Božena MgA.
Poláčková Zdeňka Bc.
Vasilčenko Michaela Mgr.
Housle:
Francu Eva LRSM
Flétna, Zobcová flétna:
Petr Vladimír
Zobcová flétna, pozoun:
Šubrová Barbora BcA.
Zobcová flétna,trubka:
Hora Richard DiS.
Klarinet, Saxofon:
Debřička Martin BcA.
Kytara:
Zicháček Jiří Dis.
Zpĕv:
Kindlmanová Alžběta DiS.
Hudební nauka, Přípravná hudební výchova:
Janštová Kamila
Návrat na obsah