Pracoviště Kolovraty - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Odloučené pracovištĕ Kolovraty je umístĕno ve vile na adrese K poště 320.

Probíhá zde pouze výuka Hudebního oboru. Žákům nabízíme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh a sólový zpĕv.
Probíhá zde také výuka hudební prvouky a hudební nauky pro žáky od 1. do 5. ročníku.
Žáci vystupují na koncertech v sále U Boudů, v Infocentru, v kostele sv. Ondřeje. Samozřejmostí je jejich účinkování na koncertech v koncertním sále v Bajkalské.


Přehled pedagogů Kolovraty

Klavír:
Janštová Kamila
MgA. Englerová Božena
Bc. Poláčková Zdeňka
Mgr. Vasilčenko Michaela
Housle:
Franců Eva LRSM
Zobcová a Příčná flétna:
Petr Vladimír
BcA. Hájková Barbora
Trubka a Zobcová flétna:
Hora Richard, DiS.
Klarinet a Saxofon:
BcA. Debřička Martin
Kytara:
Zicháček Jiří, Dis.
Zpĕv:
Kindlmanová Alžběta, DiS.
Přípravná hudební výchova a Hudební nauka:
Janštová Kamila
Návrat na obsah