Přijímací řízení - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Přijímací řízení pro rok 2021/2022
do jednotlivých oborů v různé dny v týdnu od 31.května do 4.června 2021

 •  V ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11 a na odloučeném pracovišti Kolovraty proběhne přijímací řízení – talentové zkoušky pro jednotlivé předměty, nebo obory v různé dny.
 • Přihlášky ke studiu i rezervace času vykonání talentové zkoušky se přijímají pouze elektronicky. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost vyplnění přihlášky a zarezervování času, kdy k talentovým zkouškám přijdete.
 
 • Uzávěrka přihlášek je stanovena na 26. května 2021 24:00 hodin.
 • Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro uchazeče a zákonné zástupce také povinnost dodržovat pravidlo 3 R .
 
ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11

    • akordeon, klavír, zpěv, bicí, kytara, el. klávesy, skladba ( 31.května a 1. června 2021    13.00h - 17.00h)
    • dechové nástroje, housle, violoncello   (2. a 3. června 2021     13.00h - 17.00h)
    • předškolní přípravka a hudební prvouka     (2. a 3. června 2021   13.00h-17.00h)
  (děti od 5 let a žáci nastupující do 1. třídy ZŠ)

    • děti od 6 let      (2. a 3. června 2021    13.00h - 17.20h)

    •  
     (31.května a 1. června 2021     13h - 17h)

    •   (2. a 3. června 2021    13.00h - 17.00h)
     
Odloučené pracoviště Kolovraty   (4.června 2021   13h - 18h)
(budova ZUŠ, U pošty)
 
Návrat na obsah