Přijímací řízení - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Přijímací řízení pro rok 2023/2024
do jednotlivých oborů v různé dny v týdnu od 9.května do 12.května 2023


 •  V ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11 a na odloučeném pracovišti Kolovraty proběhne přijímací řízení – talentové zkoušky pro jednotlivé předměty, nebo obory v různé dny.
 • Přihlášky ke studiu i rezervace času vykonání talentové zkoušky se přijímají pouze elektronicky. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost vyplnění přihlášky a zarezervování času, kdy k talentovým zkouškám přijdete.

 • Přihlášky ke studiu i rezervaci času vykonání talentové zkoušky je možné vyplnit pouze on-line na stránkách školy od 21. dubna 2023.
 • Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. května 2023 24:00 hodin.

 • Informace o výsledku přijímací talentové zkoušky bude odeslána e-mailem na adresu zákonného zástupce 2. 6. 2023.  


ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11

  • akordeon, klavír, zpěv, bicí, kytara, el. klávesy, skladba ( 9. května a 10. května 2023    13.00h - 17.00h)
  • dechové nástroje, housle, violoncello   
   ( 9
   . května a 10. května 2023   
   13.00h - 17.00h)
   • předškolní přípravka a hudební prvouka   
    (
    10
    . května a 11. května 2023     
    13.00h-17.00h)

    (děti od 5 let a žáci nastupující do 1. třídy ZŠ)

  • děti od 6 let   
   ( 9
   . května a 10. května 2023    
   13.00h - 17.20h)

 • TANEČNÍ OBOR – informace a přihláška
 • ( 10
  . května a 11. května 2023   
  13h - 17h)

   • (
    11. května 2023    
    13.00h - 17.00h)
    
  Odloučené pracoviště Kolovraty (12. května 2023   13h - 18h)
  (budova ZUŠ, U pošty)
  • Hudební obor – informace a přihláška
  Návrat na obsah